VOLLEDIG: Laadplein in Jette

€ 300.000 van de € 300.000
 • PROXI LENING
 • Jaarlijkse interestvoet 1,75%
 • Equivalent brutorente 4,86%
 • Looptijd 8 jaar
 • Eerste betaling 31/10/2022
 • Einddatum van de campagne 31/10/2021
Ik doe mee!

Laadplein in Jette

Proxi lening | Rentevoet equivalent aan 4,86%

Belastingkorting van 4% de eerste 3 jaar, daarna 2,5% en een regionale garantie van 30%

Deze "proxi-lening" -campagne biedt investeerders die hiervoor in aanmerking komen een jaarlijks belastingkrediet van 4% over de eerste drie jaar van de lening, gevolgd door 2,5% tijdens de volgende jaren over het resterende saldo van de lening en daarnaast een regionale garantie van 30% op het uitstaande saldo van de lening in de vorm van een eenmalig belastingkrediet. Deze voordelen zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden, met name het zijn van een burger met fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Projectontwikkelaar

EnergyVision / Brusol is opgericht in 2014 en bouwt jaarlijks meer dan 300.000 zonnepanelen. Sinds 2018 biedt Brusol aan particulieren en bedrijven in Brussel een model van derdepartijfinanciering aan: gezinnen en bedrijven krijgen gratis zonnepanelen, die gebouwd, gefinancierd en geëxploiteerd worden door Brusol. Brusol investeert in fotovoltaïsche installaties op de daken die aan deze ter beschikking worden gesteld, en maakt deze rendabel door de doorverkoop van groenestroomcertificaten in het Brussels Gewest. De eigenaren verbruiken de geproduceerde elektriciteit en realiseren zo grote energiebesparingen, terwijl ze genieten van alle voordelen (economisch - ecologisch) van een fotovoltaïsche installatie zonder de kosten of het beheer te dragen.

Brusol heeft reeds meer dan 3.100 installaties ontwikkeld en in beheer in het Brussels Gewest, goed voor meer dan 30 MWp, het equivalent van 100.000 zonnepanelen en het verbruik van 15.000 appartementen. In de portefeuille van Brusol zitten ondermeer:

 • Ruim 3.000 residentiële installaties, verspreid over het Brussels Gewest
 • Ruim 100 industriële installaties, waaronder 10.000 zonnepanelen op de Gare Maritime (site Tour & Taxis) en ruim 2.500 zonnepanelen op het voetbalstadion van RSC Anderlecht.


Brusol is marktleider in het Brussels Gewest en is daarnaast onder de naam EnergyVision ook actief in de rest van België, in Marokko en in China. Brusol is tevens energieleverancier en rolt een netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen uit. Zo wordt de niet-verbruikte stroom van de zonnepanelen afgeleid naar de laadpalen, die op 100% groene, Brusselse stroom functioneren.

De EnergyVision / Brusol-groep is winstgevend sinds dag één en heeft een gecumuleerd eigen vermogen van meer dan 32 miljoen EUR.


Meer informatie over Brusol vind je op deze website.

Het Project

Via de projectvennootschap Solarbuild ontwikkelt Brusol voor 25 miljoen EUR aan projecten in hernieuwbare energie. Daaronder vallen voornamelijk zonnepanelen voor Brusselse KMO’s en voor Brusselse gezinnen.

Brusol doet nu een beroep op de ​​Brusol Connect-Investeerders voor een bedrag van 300.000 euro om zodoende te participeren in de financiering van het allereerste laadplein in het Brussels Gewest met een combinatie van ‘normale’ en ultrasnelle laadpalen. Dit laadplein bevindt zich aan de hoofdzetel van Brusol, in de Laarbeeklaan 74 in Jette.

Kenmerken van het Project

Locatie van het project Jette (hoofdzetel Brusol)
Totaal vermogen van het laadplein (KW) 526 KW
Aantal laadpalen 8 laadpalen van 22 KW (2*11 KW) en 1 ultrasnelle laadpaal van 350 KW (2*175 KW). In totaal 18 laadpunten
Elektriciteit alle stroom aan de laadpalen is 100% groen en 100% made in Brussels (afkomstig van de fotovoltaïsche installaties van Brusol)
Totale kosten van het project € 700.000


Financieringsbronnen van het project

Eigen vermogen € 400.000
Crowdlending Brusol Connect € 300.000

Sterke punten van het Project

 • Een project dat ingebed is in een breder programma van een projectvennootschap die sinds 2018 voor 25 miljoen EUR aan projecten heeft ontwikkeld.
 • Gegarandeerde afname door de eigen vloot van elektrische wagens van EnergyVision / Brusol.
 • Ingebed binnen de EnergyVision / Brusol-groep die ruime expertise heeft.
 • Het eigen vermogen is reeds gegarandeerd, de afname via eigen wagens ook.
 • Het laadplein wordt semi-publiek gemaakt, ligt op een goede locatie en zal 24/7 toegankelijk zijn voor alle publiek.
 • Op het laadplein komt ook een ecologische ‘tiny house’ waar chauffeurs kunnen uitrusten of een koffie drinken tijdens het laden.

Modaliteiten van de lening

Soort investering

Proxilening

Looptijd & rentepercentage

8 jaar - 1,75% + Proxilening* zie voorwaarden

Kapitaalaflossingen

In fine (bullet)

Tijdschema

Annuïteiten

Slaagdrempel

€ 100.000

Duur van de campagne

15/09/2021 - 31/10/2021
Diversen

De investeerder is geen administratie- of andere kosten verschuldigd aan Brusol Connect.

De aflossingstabellen die worden weergegeven op Brusol Connect of in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Voorwaarden waaraan de projectontwikkelaar moet voldoen om in aanmerking te komen voor de proxi-lening

Om in aanmerking te komen voor de PROXI-LENING moet Brusol een vestiging hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De entiteiten van EnergyVision / Brusol en deze projectvennootschap heeft zijn hoofdzetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Jette.

Brusol komt derhalve in aanmerking voor de PROXI-LENING en aangezien Brusol al zijn activiteiten concentreert in Brussel, is het logisch dat we ons tot de Brusselaars wenden om mee te kunnen participeren in onze activiteiten.

Voorwaarden waaraan de investeerder moet voldoen om in aanmerking te komen voorde belastingvoordelen van de proxi-lening

Investeerders die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van 4% voor de eerste drie jaar van de lening, en vervolgens 2,5% voor de volgende jaren op het uitstaande saldo van de lening, evenals een regionale garantie van 30% van het verschuldigde kapitaal in de vorm van een eenmalig belastingkrediet.

Op de datum van afsluiting van de Proxi-lening voldoet de investeerder (de kredietgever) aan de volgende voorwaarden:

 • De kredietgever is een natuurlijke persoon die de Proxi-lening afsluit buiten het kader van zijn commerciële of professionele activiteiten;
 • De kredietgever is geen werknemer van de geldnemer;
 • De kredietgever is geen aandeelhouder van de kredietnemer, noch benoemd worden of optreden als bewindvoerder, zaakvoerder of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon. De echtgeno (o) t (e) of wettelijk samenwonende partner van de kredietgever mag geen aandeelhouder zijn, noch benoemd worden of optreden als bewindvoerder, beheerder of houder van een soortgelijk mandaat binnen de lenende rechtspersoon;
 • Tijdens de volledige looptijd van de Proxi-lening kan de kredietgever geen lener zijn van een andere Proxi-lening;
 • De kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door fiscale vestiging.
Vind alle informatie over dit belastingvoordeel via deze link of raadpleeg het decreet met betrekking tot de Proxi-lening.

Praktische bepalingen met betrekking tot de proxi-lening

Wanneer een investeerder zich inschrijft op Brusol Connect, ontvangt hij/zij een pro-forma leningsovereenkomst. Brusol Connect zal de leningen registreren bij het Brussels Waarborgfond. Om het belastingvoordeel definitief te activeren, zal de investeerder de definitieve leningsovereenkomst van het Brussels Waarborgfonds moeten ondertekenen. Brusol Connect begeleidt de investeerders hierbij.

Om te profiteren van de jaarlijkse belastingvermindering vanaf 2021, moet de akte, opgemaakt op basis van de Proxilening, voor het einde van het jaar worden ondertekend.

VOLLEDIG: Laadplein in Jette

€ 300.000 van de € 300.000
 • PROXI LENING
 • Jaarlijkse interestvoet 1,75%
 • Equivalent brutorente 4,86%
 • Looptijd 8 jaar
 • Eerste betaling 31/10/2022
 • Einddatum van de campagne 31/10/2021
Ik doe mee!

VOLLEDIG: Laadplein in Jette

€ 300.000 van de € 300.000
 • PROXI LENING
 • Jaarlijkse interestvoet 1,75%
 • Equivalent brutorente 4,86%
 • Looptijd 8 jaar
 • Eerste betaling 31/10/2022
 • Einddatum van de campagne 31/10/2021
Ik doe mee!

Bekijk een ander project

VOLLEDIG: Zonnepanelen in Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek

€ 300.000 van de € 300.000
 • PROXI LENING
 • Jaarlijkse interestvoet 1,75%
 • Equivalent brutorente 4,86%
 • Looptijd 8 jaar
 • Eerste betaling 31/10/2022
 • Einddatum van de campagne 31/10/2021
Meer informatie

Ik heb nood aan meer informatie

Nog niet zeker van je zaak of heb je graag persoonlijk contact?
Onze medewerkers staan je graag met raad en daad bij.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-207733739-1');